Missie en visie

Lees hier alles over het ontstaan, de visie en missie van de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP). Onze statuten en de historiek van de bestuurssamenstelling kan je online raadplegen in het Belgisch Staatsblad

Missie

Visie

Met het oog op het bevorderen van kwaliteitsvolle en wetenschappelijk gebaseerde psychotherapie nu en in de toekomst streven wij naar:

Meer informatie vind je in onderstaand artikel van Greet Vanaerschot en Els Brunfaut. Hun bijdrage beschrijft het ontstaan, de visie en missie van de BWP. Naast een beschrijving van wat we verstaan onder wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie, wordt nader ingegaan op de eigenheid van de psychotherapeutische relatie en de persoon van de psychotherapeut.