Missie en visie

Lees hier alles over het ontstaan, de visie en missie van de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP). Onze statuten en de historiek van de bestuurssamenstelling kan je online raadplegen in het Belgisch Staatsblad.

Missie

  1. In de samenleving het aanbod van kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gebaseerde psychotherapie bevorderen zodat psychotherapie voor iedereen toegankelijk is en blijft, zowel rechtstreeks als op verwijzing.

  2. Psychotherapeuten van de aangesloten psychotherapieverenigingen vertegenwoordigen en hun professionele, juridische en financiële belangen verdedigen.

Visie

Met het oog op het bevorderen van kwaliteitsvolle en wetenschappelijk gebaseerde psychotherapie nu en in de toekomst streven wij naar:

  1. Een representatieve vertegenwoordiging in alle beleids- en adviesorganen m.b.t. alle aspecten (professioneel, juridisch, financiëel, organisatorisch,...) van de psychotherapie en haar rol, ontwikkeling en organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

  2. Zeggenschap bij de uitwerking, erkenning en organisatie van opleidingen in de erkende psychotherapeutische referentiekaders.

  3. Zeggenschap bij de ontwikkeling en opvolging van de erkenningscriteria, de opleidingsvereisten en de vereisten voor continue vorming die de kwaliteit van de psychotherapie door erkende psychotherapeuten garandeert.

  4. Samenwerking en gelijkwaardigheid bevorderen tussen het wetenschappelijk onderzoek (de relevante universitaire faculteiten) en de praktijkvoering, voor het garanderen van kwaliteitsvolle psychotherapie en opleiding tot psychotherapeut, waarbij er een evenwicht is tussen enerzijds voldoende academische, wetenschappelijke kennis en anderzijds voldoende klinische vaardigheden.

Meer informatie vind je in onderstaand artikel van Greet Vanaerschot en Els Brunfaut. Hun bijdrage beschrijft het ontstaan, de visie en missie van de BWP. Naast een beschrijving van wat we verstaan onder wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie, wordt nader ingegaan op de eigenheid van de psychotherapeutische relatie en de persoon van de psychotherapeut.