Psychotherapie

Psychotherapie gedefinieerd

We onderschrijven de definitie van de Hoge Gezondheidsraad (HGR7855), en vullen deze graag cursief aan:

"Psychotherapie is een behandelingsvorm in de gezondheidszorg waarin men op een consistente en systematische wijze een samenhangend geheel van psychologische middelen (interventies) hanteert, die geworteld zijn binnen een psychologisch wetenschappelijk referentiekader. Ze wordt uitgeoefend door iemand die daartoe is opgeleid, binnen een relatie psychotherapeut - patiënt/cliënt, teneinde psychologische moeilijkheden, conflicten en stoornissen bij de patiënt/cliënt op te heffen of te verminderen en kwaliteit van leven te bevorderen. De patiënt/cliënt kan zijn een individu, maar ook een sociaal systeem (koppel, gezin, groep). Het individu of sociale systeem heeft problemen of klachten waarvoor het hulp zoekt. Deze klachten en problemen hebben betrekking op psychologische, somatische en sociale facetten van zijn functioneren."

Missie van BWP

Onderstaand artikel van onze vertegenwoordigers in de Federale Raad voor GGZ beroepen beschrijft het ontstaan, de visie en missie van de BWP. Naast een beschrijving van wat we verstaan onder wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie, wordt nader ingegaan op de eigenheid van de psychotherapeutische relatie en de persoon van de psychotherapeut.

Psychotherapie als specialisme

In 2021 namen BWP en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen het initiatief om met de de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, de Beroepsunie van Psychologen, en de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen, de psychotherapie duidelijker te omschrijven als specialisme binnen de GGZ, daarbij vertrekkende van het advies van de federale raad voor geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment werken we aan versies voor patiënten en verwijzers.

Advies betreffende de psychotherapie

Het Advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen betreffende de Psychotherapie, afgewerkt in juni 2020, werd gepubliceerd op 21 januari. Het advies gaat uit van een dimensioneel onderscheid tussen basispsychologische zorg en gevorderde psychotherapeutische behandeling, en gaat verder in op de gevorderde competenties van de psychotherapie-beoefenaar en minimale opleidingscriteria.