Evenementen

Schoolweigering, als schoollopen niet meer lukt - psychodynamische beschouwingen

25 oktober 2023 - 20u - Webinar


VVPT nodigt u graag uit op hun volgende webinar:  

Webinar VVPT 25.10.2023: Schoolweigering, als schoollopen niet meer lukt. Psychodynamische beschouwingen.

Leren is een van de belangrijkste ontwikkelingstaken van een kind. Schoollopen lijkt heel vanzelfsprekend voor het gros van de jongeren en volwassenen. Wanneer net dat niet meer lukt, staat iedereen perplex. De officiële term voor dit fenomeen is schoolweigering. Een term waar niet iedereen gelukkig mee is. Het woord weigering impliceert een onwil bij deze jongeren, terwijl ze wél naar school willen maar er niet in slagen. Het lukt niet meer. 

In deze webinar neemt Gino Ameye ons mee in de zoektocht naar antwoorden op de vragen die de problematiek met zich meebrengt. Hij zal verschillende perspectieven toelichten en enkele suggesties doen naar de aanpak van schoolweigering. De ondersteunende methodiek AMBIT ( ‘Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment’) wordt gebruikt en is gericht op wederzijds begrip van en tussen alle betrokkenen en reikt handvatten aan rond samenwerking, zonder te vervallen in protocollen. Een psychodynamische reflectie op het fenomeen schoolweigering maakt deel uit van deze webinar.

Iedereen die met schoolweigering geconfronteerd wordt, zal door deze lezing geïnspireerd worden. Het is een webinar voor onderwijsmedewerkers, jeugdhulpverleners, (eerstelijns)psychologen, kinder- en jeugdtherapeuten en mobiele medewerkers.

Meer info en inschrijven via deze link

Onvertrouwd en ongemakkelijk

9 juni 2023 - De Stroming, Antwerpen

Tijdens deze VVCEPC junidag willen we onze deelnemers uitdagen om zich te verdiepen in narratieve, experiëntiële, interactionele en existentiële processen die onvertrouwd of ongemakkelijk aanvoelen. We gaan processen onder de loep nemen waarbij we ons als therapeut wat verloren kunnen voelen waardoor het therapeutisch proces dreigt te blokkeren of waarbij we geneigd zijn om door te verwijzen. We zullen dat onvertrouwde, ongemakkelijke expliciet op tafel leggen door onze sprekers te vragen iets te delen over wat hen soms doet wankelen, maar ook door de deelnemers uit te nodigen om specifiek voor die workshops te kiezen die voor hen persoonlijk als ongemakkelijk aanvoelen.

In de voormiddag hebben we 2 keynotes (Manu Bazzano en Anton Hafkenscheid), in de namiddag is er keuze tussen 14 workshops. We sluiten de studiedag af met een rondetafel-gesprek en ’s avonds is er fuif.

Let’s pretend. The role of play in psychotherapeutic change.

9 juni 2023 - UPC Kortenberg

Prof. Nicole Vliegen (KULeuven) en psychodynamisch therapeute Liselotte Grünbaum (Aalborg University, Denemarken) zoomen in op wat zo centraal staat in het werk van elke kinderpsychotherapeut. Spel en activiteit vormen dé communicatiemiddelen bij uitstek voor kinderen en jongeren die we ontmoeten in onze klinische praktijk.

Ze bieden ons een blik op hun belevingswereld, die zowel onthullend als verhullend is. De gelaagdheid en de raadselachtigheid van therapeutisch spel daagt de therapeut uit in zijn ‘speelse’ aanwezigheid, in zijn denken en handelen, op zoek naar een begrijpen dat we nooit volledig zullen bereiken. Of toch…. ?

Let's talk about sex!

17 maart 2023 - Blue Point Berchem

We willen op deze dag stilstaan op welke manier wij als systeemdenkers voorbij eigen schaamte en schroom van cliënten geraken om op een veilige manier over seksualiteit te kunnen spreken. We hanteren het begrip seksualiteit daarbij ruim: van seksueel plezier als onderdeel van ieders seksuele gezondheid naar bezorgdheden en verontrusting over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.

Dagvoorzitters: Sofie Dieltjens en Jill Michiels.

Exposure. What Else? 

9 december 2022 - Provinciehuis Leuven

DE VVGT organiseert haar jaarlijkse studiedag dit jaar rond het thema Exposure. Volgende bijdragen staan op het programma: Neurobiologie van exposure, Exposure met VR bij psychose, Exposure aan emoties en depressie, Exposure bij kinderen en ouderen. 

De keynotesprekers zijn Stefan Hofmann - Waardengerichte exposure en Anita Jansen - Exposure bij eetstoornissen. 

A day of teaching with ... Nancy McWilliams. Psychoanalytic diagnosis and its implications for treatment

11 maart 2022, UPC KU Leuven campus Kortenberg  

De VVPT organiseert haar derde day of teaching waarin een spreker de ruimte krijgt om ons gedurende een volledige dag kennis te laten maken met zijn of haar werk. Het wordt weer een erg klinische dag met veel aandacht voor de dagelijkse praktijk van de psychoanalytisch psychotherapeut.

Trauma

3 december 2021, Zebrastraat Gent

Op deze VVGT studiedag - die deels online kan gevolgd worden - staan volgende thema's op het programma: CGT bij traumagerelateerde en dissociatieve stoornissen, het ontkennen van traumatische ervaringen, de invloed van trauma en mishandeling op relaties en de intergenerationele overdracht van mishandeling. Workshops behandelen de praktische toepassing van MCAT na gehechtheidstrauma, psycho-educatie over de gevolgen van vroegkinderlijk trauma, imaginatie met rescripting, walging en seksueel trauma, en een casusbespreking.

De kwaliteitswet: Hete hangijzers voor psychotherapeuten?

19 oktober 2021, webinar

De nieuwe kwaliteitswet komt eraan en roept heel wat vragen op. Daar waar psychotherapeuten werkzaam in ziekenhuizen dit principe al beter kennen, vragen heel wat zelfstandigen zich af wat er nu precies voor hen verandert in de manier waarop ze hun praktijk runnen. Om jullie wegwijs te maken in het wat, hoe en waarom nodigen we opnieuw advocaten Jellina Buelens en Eline Smeuninx van Arcas Law uit. 

Dit is een initiatief van BWP in samenwerking met de deelverenigingen VVCEPC (coördinatie), VVGT, BVGRS, en VVPT. Leden kunnen een kortingscode bekomen bij hun deelvereniging. 

Systeemtherapeutische Perspectieven en Modellen anno 2021

19 maart 2021, online studiedag

Deze studiedag van BVRGS zal in het teken staan van belangrijke raakvlakken en verrijkende verschillen tussen perspectieven/modellen binnen het hedendaags systeemtherapeutisch landschap. Vertegenwoordigers van diverse perspectieven (o.a. communicatief, narratief, dialogisch, oplossingsgericht, gedragsmatig, contextueel) en modellen (EFT, IBCT, ABFT) zullen stilstaan bij vragen zoals: Welke is de kijk op problemen en hun instandhouding? Welke zijn de veranderingsmechanismen in therapie? Welke zijn de voornaamste methodieken voor taxatie? Welk soort interventies hanteert men? Welke is de rol/stijl van de therapeut? Welke is de plaats van onderzoek?

Beroepsaansprakelijkheid en tuchtorganen

3 februari 2021, webinar 19u-21u30. Inschrijven via VVGT, BVRGS, VVPT of VVCEPC.

De beoefenaars van de psychotherapie zijn een ras apart: de psychotherapie wordt heden beoefend door verschillende soorten van actoren, al dan niet gezondheidszorgbeoefenaars. Hierdoor is het toepasselijke tuchtrechtelijke landschap voor de beoefenaars van de psychotherapie extreem divers. Sommige beoefenaars zijn onderworpen aan een formeel en wettelijk erkend tuchtorgaan, met een dito deontologische code. Anderen zijn enkel gebonden door de reglementen die worden opgelegd door de beroepsverenigingen waarvan zij deel uitmaken. Het arsenaal aan sancties varieert daarbij mee. Daarnaast bestaat er overkoepelend ook nog de Provinciaal Geneeskundige Commissie, binnenkort de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg. In deze presentatie wordt op dit alles dieper ingegaan en wordt tevens stilgestaan bij de verhouding tussen tucht, strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid.

Deelname aan dit infomoment is gratis en bestemd voor BWP leden. Accreditatie voor artsen werd aangevraagd. U kan zich hiervoor registreren via info@bwpsychotherapie.be.

De wettige beoefening van de psychotherapie

6 januari 2021, webinar 19u-21u30. Inschrijven via VVGT, BVRGS, VVPT of VVCEPC.

In deze presentatie wordt op algemene wijze geschetst wie de psychotherapie nog mag uitoefenen en onder welke voorwaarden. Sinds 2016 is de psychotherapie door de wetgever namelijk gekwalificeerd als een beschermde handeling. Hierdoor blijft de uitoefening van de psychotherapie op autonome en zelfstandige basis nog slechts voor een beperkt aantal actoren mogelijk. Wel wordt in een aantal overgangsmaatregelen en uitzonderingen voorzien voor zij die de psychotherapie reeds beoefenden vóór de verankering ervan in de WUG in 2016. Alle spelregels worden hier voor u kort op een rij gezet en praktisch toegelicht. 

Deelname aan dit infomoment is gratis en bestemd voor BWP leden.

Body and mind

4 december 2020, online studiedag 

Op deze studiedag van VVGT worden op basis van recente onderzoeksbevindingen nieuwe modellen voorgesteld om lichamelijke klachten en hun vaak losse of afwezige relatie met lichamelijke dysfunctie te begrijpen.

Enkele praktisch-theoretische beschouwingen rond de introductie van mindfulness based interventies in de psychoanalytisch geïnspireerde kliniek met (zwaar) getraumatiseerde mensen op de vlucht

28 oktober 2020, webinar 

Emmanuel Declercq is 59 jaar, klinisch psycholoog en doctor in de psychologie. Hij werkt als psychoanalytisch psychotherapeut in privépraktijk en heeft een decennialange ervaring in het psychotherapeutisch begeleiden van zwaar getraumatiseerde mensen op de vlucht. Een groot deel van die begeleidingen vindt plaatst met sociale tolken als cotherapeuten.

Creating Safe Spaces. Naar openheid over racisme in psychotherapie

2 oktober 2020, webinar 13u-16u30

Het racismedebat leeft volop in de bredere maatschappij en wereldwijd en de impact van racisme krijgt steeds meer erkenning, maar krijgt het ook lucht in psychotherapie? In een afwisseling tussen theorie en praktijk nemen twee ervaren sprekers ons mee in een zoektocht naar concrete handvaten en antwoorden op centrale vragen. Een initiatief van VVCEPC en VPeP.

Algemene Vergadering BWP

7 september 2020, 19u30-20u30

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering werd uitgesteld omwille van de Coronamaatregelen. Alle leden zijn welkom om het beleid voor het komende werkjaar te bepalen.

Een overzicht van het voorbije werkjaar en onze nieuwe plannen vind je hier.

Online teaching: van workshop tot webinar

29 juni 2020, webinar

Omdat het levenslange leertraject van onze counselors en therapeuten ons nauw aan het hart ligt, willen we alle supervisoren, lesgevers, trainers en opleiders op weg helpen met deze studienamiddag. Ook therapeuten en counselors die training (willen) inrichten voor een breder publiek kunnen we hiermee op weg helpen.

Masterclasses eHealth

eHealth specialists, 25 maart - 11 mei 

Psychotherapeuten delen hun ervaring met beeldbellen als deel van de behandeling voor diverse doelgroepen en therapeutische methoden. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek omtrent het coronavirus.

Webinar online behandelen

eHealth Specialists, 30 maart 2020, 16:00 

Bram van der Boom, Bart Vemer en Tim Wind verzorgen een gratis webinar over dit thema, aangezien de vraag enorm groot is. Het doel van deze webinar is om collega’s te helpen vorm te geven aan hun dagelijkse werk nu zij cliënten niet meer face-to-face in hun spreekkamer kunnen zien.

Deze organisatie biedt ook een spoedcursus.

Systeemtherapeutische Perspectieven en Modellen anno 2020

geannuleerd

De studiedag zal in het teken staan van belangrijke raakvlakken en verrijkende verschillen tussen perspectieven/modellen binnen het hedendaags systeemtherapeutisch landschap.

De persoon van de therapeut

uitgesteld

Op de jaarlijkse algemene vergadering organiseren we een panelgesprek van vier sprekers, van elke ledenvereniging één, over leertherapie, intervisie en supervisie. Wat is het belang van de ontwikkeling van de persoon van de therapeut? Waarover wil jij dat deze sprekers debateren? Stuur je stellingen aan info@bwpsychotherapie.be.

SYMPOSIUM PSYCHOLOGISTS@WORK

geannuleerd

Van 10 december 2018 tot 17 februari 2019 konden psychologen en pedagogen hun stem laten horen in een studie over het profiel van de psycholoog en orthopedagoog. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd voor het profiel van de psycholoog in België, met bijzondere aandacht voor het klinisch werkveld en professionals die actief zijn in de zorg voor leerlingen of studenten. 

Grens-verleggingen. Transculturele zorg: van obstakel naar kans.

31 januari 2020, UPC KULeuven

Tijdens deze studiedag nemen we de externe en interne zoektocht van gezinnen op de vlucht als uitgangspunt.

Het verlaten van hun landsgrens betekent voor veel van deze gezinnen een verlies van het vertrouwde en het moeten opbouwen van een bestaan in een nieuw en vreemd land. Trauma’s verbonden met deze ontworteling hebben vaak een bijkomende invloed op alle gezinsleden.

Het beroepsgeheim en de toekomst van de psychotherapie

25 mei 2019, UPC KUleuven

Lezing door dr. Mattias Desmet (UGent - Faculty of Psychology and Educational Sciences) op onze algemene vergadering van 25 mei 2019.