Evenementen

De kwaliteitswet: Hete hangijzers voor psychotherapeuten?

19 oktober 2021, webinar

De nieuwe kwaliteitswet komt eraan en roept heel wat vragen op. Daar waar psychotherapeuten werkzaam in ziekenhuizen dit principe al beter kennen, vragen heel wat zelfstandigen zich af wat er nu precies voor hen verandert in de manier waarop ze hun praktijk runnen. Om jullie wegwijs te maken in het wat, hoe en waarom nodigen we opnieuw advocaten Jellina Buelens en Eline Smeuninx van Arcas Law uit.

Dit is een initiatief van BWP in samenwerking met de deelverenigingen VVCEPC (coördinatie), VVGT, BVGRS, en VVPT. Leden kunnen een kortingscode bekomen bij hun deelvereniging.

Systeemtherapeutische Perspectieven en Modellen anno 2021

19 maart 2021, online studiedag

Deze studiedag van BVRGS zal in het teken staan van belangrijke raakvlakken en verrijkende verschillen tussen perspectieven/modellen binnen het hedendaags systeemtherapeutisch landschap. Vertegenwoordigers van diverse perspectieven (o.a. communicatief, narratief, dialogisch, oplossingsgericht, gedragsmatig, contextueel) en modellen (EFT, IBCT, ABFT) zullen stilstaan bij vragen zoals: Welke is de kijk op problemen en hun instandhouding? Welke zijn de veranderingsmechanismen in therapie? Welke zijn de voornaamste methodieken voor taxatie? Welk soort interventies hanteert men? Welke is de rol/stijl van de therapeut? Welke is de plaats van onderzoek?

A day of teaching with ... Nancy McWilliams. Psychoanalytic diagnosis and its implications for treatment

uitgesteld, UPC KU Leuven campus Kortenberg

De VVPT organiseert haar derde day of teaching waarin een spreker de ruimte krijgt om ons gedurende een volledige dag kennis te laten maken met zijn of haar werk. Het wordt weer een erg klinische dag met veel aandacht voor de dagelijkse praktijk van de psychoanalytisch psychotherapeut.

Beroepsaansprakelijkheid en tuchtorganen

3 februari 2021, webinar 19u-21u30. Inschrijven via VVGT, BVRGS, VVPT of VVCEPC.

De beoefenaars van de psychotherapie zijn een ras apart: de psychotherapie wordt heden beoefend door verschillende soorten van actoren, al dan niet gezondheidszorgbeoefenaars. Hierdoor is het toepasselijke tuchtrechtelijke landschap voor de beoefenaars van de psychotherapie extreem divers. Sommige beoefenaars zijn onderworpen aan een formeel en wettelijk erkend tuchtorgaan, met een dito deontologische code. Anderen zijn enkel gebonden door de reglementen die worden opgelegd door de beroepsverenigingen waarvan zij deel uitmaken. Het arsenaal aan sancties varieert daarbij mee. Daarnaast bestaat er overkoepelend ook nog de Provinciaal Geneeskundige Commissie, binnenkort de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg. In deze presentatie wordt op dit alles dieper ingegaan en wordt tevens stilgestaan bij de verhouding tussen tucht, strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid.

Deelname aan dit infomoment is gratis en bestemd voor BWP leden. Accreditatie voor artsen werd aangevraagd. U kan zich hiervoor registreren via info@bwpsychotherapie.be.

De wettige beoefening van de psychotherapie

6 januari 2021, webinar 19u-21u30. Inschrijven via VVGT, BVRGS, VVPT of VVCEPC.

In deze presentatie wordt op algemene wijze geschetst wie de psychotherapie nog mag uitoefenen en onder welke voorwaarden. Sinds 2016 is de psychotherapie door de wetgever namelijk gekwalificeerd als een beschermde handeling. Hierdoor blijft de uitoefening van de psychotherapie op autonome en zelfstandige basis nog slechts voor een beperkt aantal actoren mogelijk. Wel wordt in een aantal overgangsmaatregelen en uitzonderingen voorzien voor zij die de psychotherapie reeds beoefenden vóór de verankering ervan in de WUG in 2016. Alle spelregels worden hier voor u kort op een rij gezet en praktisch toegelicht.

Deelname aan dit infomoment is gratis en bestemd voor BWP leden.

Body and mind

4 december 2020, online studiedag

Op deze studiedag van VVGT worden op basis van recente onderzoeksbevindingen nieuwe modellen voorgesteld om lichamelijke klachten en hun vaak losse of afwezige relatie met lichamelijke dysfunctie te begrijpen.

Enkele praktisch-theoretische beschouwingen rond de introductie van mindfulness based interventies in de psychoanalytisch geïnspireerde kliniek met (zwaar) getraumatiseerde mensen op de vlucht

28 oktober 2020, webinar

Emmanuel Declercq is 59 jaar, klinisch psycholoog en doctor in de psychologie. Hij werkt als psychoanalytisch psychotherapeut in privépraktijk en heeft een decennialange ervaring in het psychotherapeutisch begeleiden van zwaar getraumatiseerde mensen op de vlucht. Een groot deel van die begeleidingen vindt plaatst met sociale tolken als cotherapeuten.

Creating Safe Spaces. Naar openheid over racisme in psychotherapie

2 oktober 2020, webinar 13u-16u30

Het racismedebat leeft volop in de bredere maatschappij en wereldwijd en de impact van racisme krijgt steeds meer erkenning, maar krijgt het ook lucht in psychotherapie? In een afwisseling tussen theorie en praktijk nemen twee ervaren sprekers ons mee in een zoektocht naar concrete handvaten en antwoorden op centrale vragen. Een initiatief van VVCEPC en VPeP.

Algemene Vergadering BWP

7 september 2020, 19u30-20u30

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering werd uitgesteld omwille van de Coronamaatregelen. Alle leden zijn welkom om het beleid voor het komende werkjaar te bepalen.

Een overzicht van het voorbije werkjaar en onze nieuwe plannen vind je hier.

Online teaching: van workshop tot webinar

29 juni 2020, webinar

Omdat het levenslange leertraject van onze counselors en therapeuten ons nauw aan het hart ligt, willen we alle supervisoren, lesgevers, trainers en opleiders op weg helpen met deze studienamiddag. Ook therapeuten en counselors die training (willen) inrichten voor een breder publiek kunnen we hiermee op weg helpen.

  • 360° e-Learning (Hans Van de Water, The floor is yours)

  • Zoomen voor dummies (Ellen Excelmans, VVGT)

Masterclasses eHealth

eHealth specialists, 25 maart - 11 mei

Psychotherapeuten delen hun ervaring met beeldbellen als deel van de behandeling voor diverse doelgroepen en therapeutische methoden. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek omtrent het coronavirus.

Webinar online behandelen

eHealth Specialists, 30 maart 2020, 16:00

Bram van der Boom, Bart Vemer en Tim Wind verzorgen een gratis webinar over dit thema, aangezien de vraag enorm groot is. Het doel van deze webinar is om collega’s te helpen vorm te geven aan hun dagelijkse werk nu zij cliënten niet meer face-to-face in hun spreekkamer kunnen zien.

Deze organisatie biedt ook een spoedcursus.

Systeemtherapeutische Perspectieven en Modellen anno 2020

geannuleerd

De studiedag zal in het teken staan van belangrijke raakvlakken en verrijkende verschillen tussen perspectieven/modellen binnen het hedendaags systeemtherapeutisch landschap.

De persoon van de therapeut

uitgesteld

Op de jaarlijkse algemene vergadering organiseren we een panelgesprek van vier sprekers, van elke ledenvereniging één, over leertherapie, intervisie en supervisie. Wat is het belang van de ontwikkeling van de persoon van de therapeut? Waarover wil jij dat deze sprekers debateren? Stuur je stellingen aan info@bwpsychotherapie.be.

SYMPOSIUM PSYCHOLOGISTS@WORK

geannuleerd

Van 10 december 2018 tot 17 februari 2019 konden psychologen en pedagogen hun stem laten horen in een studie over het profiel van de psycholoog en orthopedagoog. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd voor het profiel van de psycholoog in België, met bijzondere aandacht voor het klinisch werkveld en professionals die actief zijn in de zorg voor leerlingen of studenten.

Grens-verleggingen. Transculturele zorg: van obstakel naar kans.

31 januari 2020, UPC KULeuven

Tijdens deze studiedag nemen we de externe en interne zoektocht van gezinnen op de vlucht als uitgangspunt.

Het verlaten van hun landsgrens betekent voor veel van deze gezinnen een verlies van het vertrouwde en het moeten opbouwen van een bestaan in een nieuw en vreemd land. Trauma’s verbonden met deze ontworteling hebben vaak een bijkomende invloed op alle gezinsleden.


Het beroepsgeheim en de toekomst van de psychotherapie

25 mei 2019, UPC KUleuven

Lezing door dr. Mattias Desmet (UGent - Faculty of Psychology and Educational Sciences) op onze algemene vergadering van 25 mei 2019.