Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

Studiedag VVGT

"Exposure. What Else? "

Vrijdag 9 december 2022

Provinciehuis Leuven

Online

De keynotes en workshops zijn achteraf nog 3 maand lang door elke deelnemer te (her)bekijken.

09u15: Welkomstwoord door de voorzitter: Ellen Excelmans

09u20: Welkomstwoord door de dagvoorzitter: Sara Scheveneels

09u30: Dirk Hermans: Exposure is all we need.

09u55: Anita Jansen: Exposure bij eetstoornissen.


10u45: Pauze


11u00: Stefan Hofmann: Proces-based Therapy.

11u50: Filip Raes: Round up

12u15: Afsluiting van de voormiddag met info vanuit VVGT


12.30: Lunch


Workshop Reeks 1 (13u30 – 15u00)


1. Koen Schruers: Neurobiologie van exposure : in combinatie met interoceptieve exposure in de praktijk.

2. Margaux Sageot en An Henrard: Exposure met VR bij psychose.

3. Greet Vanaerschot & Els Brunfaut: Exposure aan emoties.


Pauze 15u00 – 15u30


Workshop Reeks 2 (15u30 – 17u00)


1. Sien Schraepen: Exposure bij depressie.

2. Joline Callens & Delphine Van Lierde: Exposure bij kinderen en jongeren.

3. Gert-Jan Hendriks: Exposure bij ouderen.


17u00: Receptie aangeboden door VVGT


Meer info en inschrijven: https://vvgt.be/events/96800


Nieuwe RIZIV conventie

Een nieuwe RIZIV-conventie regelt de mogelijkheid om klinisch psychologen en - orthopedagogen te consulteren voor 11 euro, ook voor psychotherapie.

Is dit een historische stap vooruit?

Als beroepsvereniging staan we voor toegankelijke en kwaliteitsvolle psychotherapie. Dus de intentie tot financiële toegankelijkheid van psychologische zorg juichen we toe. Of de conventie ook effectief de toegankelijkheid en de kwaliteit van psychologische zorg zal faciliteren, is voor ons nog onduidelijk aangezien de concrete uitwerking niet helemaal rond lijkt.

Op dit moment wachten wij net als iedereen op meer informatie vanwege de 32 regionale netwerken geestelijke gezondheidszorg die deze conventie nu moeten gaan ondertekenen en uitvoeren. We inventariseren intussen via onze lid-verenigingen de bezorgdheden van onze leden.

Onze partnerorganisatie VVKP, die de conventie mee onderhandelde, stelde een uitgebreid dossier op over deze conventie.

Een andere partner, UPpsy-BUPsy, trok naar de Raad van State om de conventie te laten annuleren.

Advies Federale Raad GGZ beroepen

Het Advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen betreffende de Psychotherapie, afgewerkt in juni 2020, werd gepubliceerd op 21 januari. Het advies gaat uit van een dimensioneel onderscheid tussen basispsychologische zorg en gevorderde psychotherapeutische behandeling, en gaat verder in op de gevorderde competenties van de psychotherapie-beoefenaar en minimale opleidingscriteria.

Wij zoeken ... een redactie

Vind je heldere informatie over je vak belangrijk? Neem je graag collega’s mee in wat reilt en zeilt in de wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie?

Hou je van klare taal en zet je graag de puntjes op de i?

Wij hebben jou nodig. Als bestuur van BWP zijn we op zoek naar:

  • vrijwillige web redacteurs om de website (bwpsychotherapie.be) up-to-date te houden,

  • vrijwillige LinkedIn-beheerders die graag het imago van BWP mee verzorgen.

Binnen het redactionele kader van de organisatie krijg je ruimte voor eigen inbreng. We bespreken samen hoeveel tijd je hiervoor kunt vrijmaken en wanneer dat best past in je agenda.

Heb je nog vragen? Ben je enthousiast om mee je schouders onder de communicatie van BWP te zetten? Mail naar info@bwpsychotherapie.be.

Wie zijn we?

Wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën, toegepast door bekwame professionelen, zijn een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die niet alleen op korte maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Op dit ogenblik zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen:

  • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie vzw (VVGT)

  • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie vzw (VVPT)

  • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling vzw (BVRGS)

  • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw (VVCEPC)

meer lezen