Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

Nieuwe RIZIV conventie

Een nieuwe RIZIV-conventie regelt de mogelijkheid om klinisch psychologen en - orthopedagogen te consulteren voor 11 euro, ook voor psychotherapie.

Is dit een historische stap vooruit?

Als beroepsvereniging staan we voor toegankelijke en kwaliteitsvolle psychotherapie. Dus de intentie tot financiële toegankelijkheid van psychologische zorg juichen we toe. Of de conventie ook effectief de toegankelijkheid en de kwaliteit van psychologische zorg zal faciliteren, is voor ons nog onduidelijk aangezien de concrete uitwerking niet helemaal rond lijkt.

Op dit moment wachten wij net als iedereen op meer informatie vanwege de 32 regionale netwerken geestelijke gezondheidszorg die deze conventie nu moeten gaan ondertekenen en uitvoeren. We inventariseren intussen via onze lid-verenigingen de bezorgdheden van onze leden.

Onze partnerorganisatie VVKP, die de conventie mee onderhandelde, stelde een uitgebreid dossier op over deze conventie.

Een andere partner, UPpsy-BUPsy, trok naar de Raad van State om de conventie te laten annuleren.

Trauma

3 december 2022, Zebrastraat Gent

Op deze VVGT studiedag - die deels online kan gevolgd worden - staan volgende thema's op het programma: CGT bij traumagerelateerde en dissociatieve stoornissen, het ontkennen van traumatische ervaringen, de invloed van trauma en mishandeling op relaties en de intergenerationele overdracht van mishandeling. Workshops behandelen de praktische toepassing van MCAT na gehechtheidstrauma, psycho-educatie over de gevolgen van vroegkinderlijk trauma, imaginatie met rescripting, walging en seksueel trauma, en een casusbespreking.

Algemene Vergadering

5 juni 2020, 10-12u, online

Op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering informeren we de leden over de geleverde werken en bespreken we onze plannen voor het komende werkjaar. Inschrijven kan via deze link.

Advies Federale Raad GGZ beroepen

Het Advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen betreffende de Psychotherapie, afgewerkt in juni 2020, werd gepubliceerd op 21 januari. Het advies gaat uit van een dimensioneel onderscheid tussen basispsychologische zorg en gevorderde psychotherapeutische behandeling, en gaat verder in op de gevorderde competenties van de psychotherapie-beoefenaar en minimale opleidingscriteria.

Wij zoeken ... een redactie

Vind je heldere informatie over je vak belangrijk? Neem je graag collega’s mee in wat reilt en zeilt in de wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie?

Hou je van klare taal en zet je graag de puntjes op de i?

Wij hebben jou nodig. Als bestuur van BWP zijn we op zoek naar:

  • vrijwillige web redacteurs om de website (bwpsychotherapie.be) up-to-date te houden,

  • vrijwillige LinkedIn-beheerders die graag het imago van BWP mee verzorgen.

Binnen het redactionele kader van de organisatie krijg je ruimte voor eigen inbreng. We bespreken samen hoeveel tijd je hiervoor kunt vrijmaken en wanneer dat best past in je agenda.

Heb je nog vragen? Ben je enthousiast om mee je schouders onder de communicatie van BWP te zetten? Mail naar info@bwpsychotherapie.be.

Wie zijn we?

Wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën, toegepast door bekwame professionelen, zijn een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die niet alleen op korte maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Op dit ogenblik zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen:

  • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie vzw (VVGT)

  • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie vzw (VVPT)

  • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling vzw (BVRGS)

  • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw (VVCEPC)

meer lezen