Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

Creating safe spaces: intimiteit en seksualiteit in de therapeutische relatie - VVCEPC

Zaterdag 30 april 2022 van 14u00 tot 18u00

Het Roze Huis Berchem

Als vervolg in de reeks Creating safe spaces (vorig jaar over racisme in de therapiekamer) nodigen we jullie dit jaar uit op onze permanente vorming met als thema: intimiteit en seksualiteit in de therapeutische relatie.

Deze belangrijke maar tegelijk ook kwetsbare thema’s vormen een essentieel onderdeel van ons mens-zijn en spelen dus ook een rol in de therapiekamer. Na grondig onderzoek schreef onze spreker, Lara Vesentini, haar doctoraatsproefschrift over hoe vaak intieme en seksuele gevoelens binnen de therapeutitsche relatie voorkomen, en de attitude hierover. Hoewel het bespreekbaar maken van en reflecteren over deze gevoelens cruciaal is, blijkt uit haar onderzoek dat hier vaak - omwille van het taboe- over gezwegen wordt. Ook in opleidingen blijkt dit thema onderbelicht. Daarom lijkt het ons belangrijk om hier binnen het kader van onze permanente vorming een veilige ruimte voor te creëren.

Eerst geeft Lara Vesentini een presentatie van de onderzoeksresultaten. Zij belicht in deze resultaten die delen die interessant zijn voor onze praktijk. Daarnaast vergelijkt ze ook de antwoorden van cliëntgericht therapeuten met therapeuten uit andere stromingen.

Daarna gaan we in kleine groepen het gesprek aan over enkele vragen en stellingen die vanuit het onderzoek naar boven komen. We willen een veilige ruimte creëren waarin de deelnemers hun eigen ervaringen en gedachten kunnen delen, daarom is het aantal deelnemers beperkt. Tussen de gespreksrondes door wordt er in grote groep teruggekoppeld zodat we samen tot nieuwe inzichten kunnen komen.

Na afloop heffen we nog kort samen het glas en ronden we de dag af om 18u.

Opgelet: Dit is de vorming van 10/03 die uitgesteld werd. Gezien de veranderende omstandigheden, hebben we ervoor gekozen om de vorming nu live te laten doorgaan in het Roze Huis te Berchem op zaterdag 30/4 om 14u. Gelieve je opnieuw in te schrijven.

Meer info en registratie: https://vvcepc.be/page/167/23/creating-safe-spaces-intimiteit-en-seksualiteit-in-de-therapeutische-relatie

Nieuwe RIZIV conventie

Een nieuwe RIZIV-conventie regelt de mogelijkheid om klinisch psychologen en - orthopedagogen te consulteren voor 11 euro, ook voor psychotherapie.

Is dit een historische stap vooruit?

Als beroepsvereniging staan we voor toegankelijke en kwaliteitsvolle psychotherapie. Dus de intentie tot financiële toegankelijkheid van psychologische zorg juichen we toe. Of de conventie ook effectief de toegankelijkheid en de kwaliteit van psychologische zorg zal faciliteren, is voor ons nog onduidelijk aangezien de concrete uitwerking niet helemaal rond lijkt.

Op dit moment wachten wij net als iedereen op meer informatie vanwege de 32 regionale netwerken geestelijke gezondheidszorg die deze conventie nu moeten gaan ondertekenen en uitvoeren. We inventariseren intussen via onze lid-verenigingen de bezorgdheden van onze leden.

Onze partnerorganisatie VVKP, die de conventie mee onderhandelde, stelde een uitgebreid dossier op over deze conventie.

Een andere partner, UPpsy-BUPsy, trok naar de Raad van State om de conventie te laten annuleren.

Advies Federale Raad GGZ beroepen

Het Advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen betreffende de Psychotherapie, afgewerkt in juni 2020, werd gepubliceerd op 21 januari. Het advies gaat uit van een dimensioneel onderscheid tussen basispsychologische zorg en gevorderde psychotherapeutische behandeling, en gaat verder in op de gevorderde competenties van de psychotherapie-beoefenaar en minimale opleidingscriteria.

Wij zoeken ... een redactie

Vind je heldere informatie over je vak belangrijk? Neem je graag collega’s mee in wat reilt en zeilt in de wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie?

Hou je van klare taal en zet je graag de puntjes op de i?

Wij hebben jou nodig. Als bestuur van BWP zijn we op zoek naar:

  • vrijwillige web redacteurs om de website (bwpsychotherapie.be) up-to-date te houden,

  • vrijwillige LinkedIn-beheerders die graag het imago van BWP mee verzorgen.

Binnen het redactionele kader van de organisatie krijg je ruimte voor eigen inbreng. We bespreken samen hoeveel tijd je hiervoor kunt vrijmaken en wanneer dat best past in je agenda.

Heb je nog vragen? Ben je enthousiast om mee je schouders onder de communicatie van BWP te zetten? Mail naar info@bwpsychotherapie.be.

Wie zijn we?

Wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën, toegepast door bekwame professionelen, zijn een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die niet alleen op korte maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Op dit ogenblik zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen:

  • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie vzw (VVGT)

  • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie vzw (VVPT)

  • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling vzw (BVRGS)

  • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw (VVCEPC)

meer lezen