Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

Studiedag BVRGS 2023: We willen op deze dag stilstaan op welke manier wij als systeemdenkers voorbij eigen schaamte en schroom van cliënten geraken om op een veilige manier over seksualiteit te kunnen spreken. We hanteren het begrip seksualiteit daarbij ruim: van seksueel plezier als onderdeel van ieders seksuele gezondheid naar bezorgdheden en verontrusting over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Dagvoorzitters: Sofie Dieltjens en Jill Michiels. Voorzitter: An Van Herck


‍SAVE THE DATE: A day of teaching with ... Liselotte Grünbaum 9.06.2023


De VVPT nodigt u graag uit op haar volgende studiedag die volledig in het teken zal staan van spel.


Let’s pretend. The role of play in psychotherapeutic change.

A day of teaching with … Liselotte Grünbaum.


Prof. Nicole Vliegen (KULeuven) en psychodynamisch therapeute Liselotte Grünbaum (Aalborg University, Denemarken) zoomen in op wat zo centraal staat in het werk van elke kinderpsychotherapeut. Spel en activiteit vormen dé communicatiemiddelen bij uitstek voor kinderen en jongeren die we ontmoeten in onze klinische praktijk.

Ze bieden ons een blik op hun belevingswereld, die zowel onthullend als verhullend is. De gelaagdheid en de raadselachtigheid van therapeutisch spel daagt de therapeut uit in zijn ‘speelse’ aanwezigheid, in zijn denken en handelen, op zoek naar een begrijpen dat we nooit volledig zullen bereiken. Of toch…. ?

Noteer alvast 9 juni 2023 in je agenda voor een nieuwe “Day of Teaching with… Liselotte Grunbaum”


Meer info rond het programma en inschrijving volgt in onze volgende nieuwsbrieven.


Met vriendelijke groeten,Bestuur VVPTWie zijn we?

Wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën, toegepast door bekwame professionelen, zijn een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die niet alleen op korte maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Op dit ogenblik zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen:

  • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie vzw (VVGT)

  • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie vzw (VVPT)

  • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling vzw (BVRGS)

  • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw (VVCEPC)

meer lezen

Studiedag BVRGS 2023 "Let's talk about sex!

17 maart 2023 - Blue Point Berchem

We willen op deze dag stilstaan op welke manier wij als systeemdenkers voorbij eigen schaamte en schroom van cliënten geraken om op een veilige manier over seksualiteit te kunnen spreken. We hanteren het begrip seksualiteit daarbij ruim: van seksueel plezier als onderdeel van ieders seksuele gezondheid naar bezorgdheden en verontrusting over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Dagvoorzitters: Sofie Dieltjens en Jill Michiels. Voorzitter: An Van Herck

Inschrijven via www.bvrgs.be