Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

Algemene Vergadering

7 september 2020, online, 19u30-20u30

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering werd uitgesteld omwille van de Corona-maatregelen. Alle leden zijn welkom om het beleid voor het komende werkjaar te bepalen. >> hier inschrijven

Creating Safe Spaces

Naar openheid over racisme in psychotherapie

2 oktober 2020, webinar 13u-16u30

Het racismedebat leeft volop in de bredere maatschappij en wereldwijd en de impact van racisme krijgt steeds meer erkenning, maar krijgt het ook lucht in psychotherapie? In een afwisseling tussen theorie en praktijk nemen twee ervaren sprekers ons mee in een zoektocht naar concrete handvaten en antwoorden op centrale vragen. Een initiatief van VVCEPC en VPeP.

Wie zorgt voor de zorgers als dit allemaal voorbij is?

VRT NWS, 30 maart 2020

Zorgverleners in de frontlinie zijn dezer dagen in een voortdurende staat van paraatheid. We erkennen hun heldendaden met een dagelijks applaus, maar we mogen niet voorbijgaan aan de chronische stresstoestand waarin ze zich bevinden. Daarom roepen psychologen en psychotherapeuten politici op om nu te investeren in de zorg voor de zorgers.

Psychotherapie tijdens de maatregelen

Webinars over relevante thema's posten we op onze evenementenpagina.

De persoon van de therapeut

uitgesteld naar het najaar

Op de jaarlijkse algemene vergadering organiseren we een panelgesprek van vier sprekers, van elke ledenvereniging één, over leertherapie, intervisie en supervisie. Wat is het belang van de ontwikkeling van de persoon van de therapeut? Waarover wil jij dat deze sprekers debateren? Stuur je stellingen aan info@bwpsychotherapie.be.

Wie zijn we?

Wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën, toegepast door bekwame professionelen, zijn een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die niet alleen op korte maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Op dit ogenblik zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen:

  • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie vzw (VVGT)

  • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie vzw (VVPT)

  • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling vzw (BVRGS)

  • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw (VVCEPC)