Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

Algemene Vergadering

5 juni 2020, 10-12u, online

Op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering informeren we de leden over de geleverde werken en bespreken we onze plannen voor het komende werkjaar. Inschrijven kan via deze link.

Advies Federale Raad GGZ beroepen

Het Advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen betreffende de Psychotherapie, afgewerkt in juni 2020, werd gepubliceerd op 21 januari. Het advies gaat uit van een dimensioneel onderscheid tussen basispsychologische zorg en gevorderde psychotherapeutische behandeling, en gaat verder in op de gevorderde competenties van de psychotherapie-beoefenaar en minimale opleidingscriteria.

Wij zoeken ... een redactie

Vind je heldere informatie over je vak belangrijk? Neem je graag collega’s mee in wat reilt en zeilt in de wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie?

Hou je van klare taal en zet je graag de puntjes op de i?

Wij hebben jou nodig. Als bestuur van BWP zijn we op zoek naar:

  • vrijwillige web redacteurs om de website (bwpsychotherapie.be) up-to-date te houden,

  • vrijwillige LinkedIn-beheerders die graag het imago van BWP mee verzorgen.

Binnen het redactionele kader van de organisatie krijg je ruimte voor eigen inbreng. We bespreken samen hoeveel tijd je hiervoor kunt vrijmaken en wanneer dat best past in je agenda.

Heb je nog vragen? Ben je enthousiast om mee je schouders onder de communicatie van BWP te zetten? Mail naar info@bwpsychotherapie.be.

Body and mind

Online studiedag, 4 december 2020

Op deze studiedag van VVGT worden op basis van recente onderzoeksbevindingen nieuwe modellen voorgesteld om lichamelijke klachten en hun vaak losse of afwezige relatie met lichamelijke dysfunctie te begrijpen.

Een overzicht van andere BWP evenementen

Algemene Vergadering

7 september 2020, 19u30-20u30

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering werd uitgesteld omwille van de Coronamaatregelen. Een overzicht van het voorbije werkjaar en onze nieuwe plannen vind je hier.

Wie zorgt voor de zorgers als dit allemaal voorbij is?

VRT NWS, 30 maart 2020

Zorgverleners in de frontlinie zijn dezer dagen in een voortdurende staat van paraatheid. We erkennen hun heldendaden met een dagelijks applaus, maar we mogen niet voorbijgaan aan de chronische stresstoestand waarin ze zich bevinden. Daarom roepen psychologen en psychotherapeuten politici op om nu te investeren in de zorg voor de zorgers.

Psychotherapie tijdens de maatregelen

Webinars over relevante thema's posten we op onze evenementenpagina.

De persoon van de therapeut

uitgesteld naar het najaar

Op de jaarlijkse algemene vergadering organiseren we een panelgesprek van vier sprekers, van elke ledenvereniging één, over leertherapie, intervisie en supervisie. Wat is het belang van de ontwikkeling van de persoon van de therapeut? Waarover wil jij dat deze sprekers debateren? Stuur je stellingen aan info@bwpsychotherapie.be.

Wie zijn we?

Wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën, toegepast door bekwame professionelen, zijn een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die niet alleen op korte maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Op dit ogenblik zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen:

  • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie vzw (VVGT)

  • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie vzw (VVPT)

  • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling vzw (BVRGS)

  • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw (VVCEPC)

meer lezen