Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

Wie zijn we?

Wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën, toegepast door bekwame professionelen, zijn een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die niet alleen op korte maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Op dit ogenblik zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen:

meer lezen

Psychotherapie uitgelegd

Eerder al vond je op deze website 12 slagzinnen over psychotherapie, en ook adviezen, artikels en een visietekst voor GGZ professionals.

Op 18 januari 2023 hebben we nog twee teksten afgerond:

Onze dank gaat uit naar de huisartsen die samen met psychiater Dr. Christy Sempels onze teksten doornamen, evenals naar de vzw ZOPP Zelfhulpondersteuning en Patiëntenparticipatie. Hun feedback was erg leerrijk en zet ons nog steeds aan het denken. We onderzoeken nu of we een tekst kunnen ontwikkelen die verwijzers meer houvast geeft bij de keuze van een therapeut.

Schoolweigering, als schoollopen niet meer lukt - psychodynamische beschouwingen

25 oktober 2023 - 20u - Webinar


VVPT nodigt u graag uit op hun volgende webinar:  

Webinar VVPT 25.10.2023: Schoolweigering, als schoollopen niet meer lukt. Psychodynamische beschouwingen.

Leren is een van de belangrijkste ontwikkelingstaken van een kind. Schoollopen lijkt heel vanzelfsprekend voor het gros van de jongeren en volwassenen. Wanneer net dat niet meer lukt, staat iedereen perplex. De officiële term voor dit fenomeen is schoolweigering. Een term waar niet iedereen gelukkig mee is. Het woord weigering impliceert een onwil bij deze jongeren, terwijl ze wél naar school willen maar er niet in slagen. Het lukt niet meer. 

In deze webinar neemt Gino Ameye ons mee in de zoektocht naar antwoorden op de vragen die de problematiek met zich meebrengt. Hij zal verschillende perspectieven toelichten en enkele suggesties doen naar de aanpak van schoolweigering. De ondersteunende methodiek AMBIT ( ‘Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment’) wordt gebruikt en is gericht op wederzijds begrip van en tussen alle betrokkenen en reikt handvatten aan rond samenwerking, zonder te vervallen in protocollen. Een psychodynamische reflectie op het fenomeen schoolweigering maakt deel uit van deze webinar.

Iedereen die met schoolweigering geconfronteerd wordt, zal door deze lezing geïnspireerd worden. Het is een webinar voor onderwijsmedewerkers, jeugdhulpverleners, (eerstelijns)psychologen, kinder- en jeugdtherapeuten en mobiele medewerkers.

Meer info en inschrijven via deze link