Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

Onvertrouwd en ongemakkelijk

9 juni 2023 - De Stroming, Antwerpen

Tijdens deze VVCEPC junidag willen we onze deelnemers uitdagen om zich te verdiepen in narratieve, experiëntiële, interactionele en existentiële processen die onvertrouwd of ongemakkelijk aanvoelen. We gaan processen onder de loep nemen waarbij we ons als therapeut wat verloren kunnen voelen waardoor het therapeutisch proces dreigt te blokkeren of waarbij we geneigd zijn om door te verwijzen. We zullen dat onvertrouwde, ongemakkelijke expliciet op tafel leggen door onze sprekers te vragen iets te delen over wat hen soms doet wankelen, maar ook door de deelnemers uit te nodigen om specifiek voor die workshops te kiezen die voor hen persoonlijk als ongemakkelijk aanvoelen.

In de voormiddag hebben we 2 keynotes (Manu Bazzano en Anton Hafkenscheid), in de namiddag is er keuze tussen 14 workshops. We sluiten de studiedag af met een rondetafel-gesprek en ’s avonds is er fuif.

Let’s pretend. The role of play in psycho-therapeutic change.

9 juni 2023 - UPC Kortenberg

Prof. Nicole Vliegen (KULeuven) en psychodynamisch therapeute Liselotte Grünbaum (Aalborg University, Denemarken) zoomen in op wat zo centraal staat in het werk van elke kinderpsychotherapeut. Spel en activiteit vormen dé communicatiemiddelen bij uitstek voor kinderen en jongeren die we ontmoeten in onze klinische praktijk.

Ze bieden ons een blik op hun belevingswereld, die zowel onthullend als verhullend is. De gelaagdheid en de raadselachtigheid van therapeutisch spel daagt de therapeut uit in zijn ‘speelse’ aanwezigheid, in zijn denken en handelen, op zoek naar een begrijpen dat we nooit volledig zullen bereiken. Of toch…. ?

Psychotherapie uitgelegd

Eerder al vond je op deze website 12 slagzinnen over psychotherapie, en ook adviezen, artikels en een visietekst voor GGZ professionals.

Op 18 januari 2023 hebben we nog twee teksten afgerond:

Onze dank gaat uit naar de huisartsen die samen met psychiater Dr. Christy Sempels onze teksten doornamen, evenals naar de vzw ZOPP Zelfhulpondersteuning en Patiëntenparticipatie. Hun feedback was erg leerrijk en zet ons nog steeds aan het denken. We onderzoeken nu of we een tekst kunnen ontwikkelen die verwijzers meer houvast geeft bij de keuze van een therapeut.

Wie zijn we?

Wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën, toegepast door bekwame professionelen, zijn een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die niet alleen op korte maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Op dit ogenblik zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen:

meer lezen