Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

Wie zijn we?

Wetenschappelijk gefundeerde psychotherapieën, toegepast door bekwame professionelen, zijn een bewezen effectieve behandelmethode voor psychisch lijden, die niet alleen op korte maar ook op lange termijn gunstige effecten heeft, terugval helpt voorkomen en mensen wapent tegen toekomstige uitdagingen in hun leven.

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Onze organisatie zetelt in de federale raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Op dit ogenblik zijn vier psychotherapie-verenigingen aangesloten, die elk één van de vier referentiekaders vertegenwoordigen in Vlaanderen:

meer lezen

Psychotherapie uitgelegd

Eerder al vond je op deze website 12 slagzinnen over psychotherapie, en ook adviezen, artikels en een visietekst voor GGZ professionals.

Op 18 januari 2023 hebben we nog twee teksten afgerond:

Onze dank gaat uit naar de huisartsen die samen met psychiater Dr. Christy Sempels onze teksten doornamen, evenals naar de vzw ZOPP Zelfhulpondersteuning en Patiëntenparticipatie. Hun feedback was erg leerrijk en zet ons nog steeds aan het denken. We onderzoeken nu of we een tekst kunnen ontwikkelen die verwijzers meer houvast geeft bij de keuze van een therapeut.

Supervisorenopleiding UA 

De opleiding beoogt supervisoren te bekwamen in het geven van supervisie aan collega’s in opleiding. Dit veronderstelt de nodige didactische, relationele en professionele vaardigheden om de supervisanten te begeleiden in hun psychotherapeutisch en/of klinisch werk met cliënten, afgestemd op hun persoonlijke leerbehoefte. De opleiding veronderstelt een bereidheid en de vaardigheden om kritisch te reflecteren op eigen handelen.

Meer info via : https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/supervisor-psychotherapie/ 

Studiedag VVGT 

UNITED COLORS OF GEDRAGSTHERAPIE 

Vrijdag 1 december 2023

PXL Hasselt 

 PROGRAMMA 

9u15 : Verwelkoming

9u30 - 12u30  Plenaire lezingen 

Keynote 1 : Saskia Van der Oord : Neurodiversiteit: wat is het en wat betekent het voor de gedragstherapeut?

Keynote 2 : Ayse Dogan : Cultuur als richtingwijzer in de psychotherapie

Keynote 3 : Els Elaut : I will always come home to you. Consensuele non-monogamie in de therapiekamer.

 

13u30 - 17u  - Workshops (ronde 1 en ronde 2)

Workshop 1 : Nathalie Cardinaels : Ik hou van jou en jou en jou - CGT bij polyamorie

Workshop 2 : Lotte De Schrijver : Iedereen gelijk of iedereen anders? Diversiteit en intersectionaliteit in  gedragstherapie

Workshop 3 : Faraneh Beheshtian : Bruggen slaan: integratie van Culturele en Religieuze Aspecten in Cognitieve Gedragstherapie

Workshop 4 : Anouk Vanden Bogaerde : Showing up as yourself: de mankementen van de therapeut als meerwaarde

Workshop 5: Sofie Bettens : Kinderen die anders zijn, therapeutisch werken met unieke kinderen

Workshop 6 : Open rondetafelgesprek : CGT voor iedereen? Gedragstherapie in relatie tot diversiteit (exclusief voor deelnemers op locatie)

 Meer info via : https://vvgt.be/events/122808