Vaccinatie van zorgprofessionals eerste lijn

Op dit moment organiseren het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL) en het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) de vaccinatie van zorgprofessionals op de eerste lijn. Ze maakten een handige FAQ pagina.

Professionals "mentaal welzijn" en artsen-specialisten buiten de ziekenhuizen persoonlijk uitgenodigd om zich aan te melden in een vaccinatiecentrum, gelinkt aan hun officiële woonplaats. Die uitnodiging komt per brief en in je eBox. Als de overheid over je e-mailadres of gsm-nummer beschikt, komt de uitnodiging ook via die weg (mail en sms). De eBox is de snelste manier om je uitnodiging te raadplegen. Ga dus zeker daar eens kijken. Heb je nog geen eBox? Activeer deze nu.

Het gaat daarbij om artsen-specialisten, klinisch psychologen, orthopedagogen met therapeutisch contact, psychologisch consulenten, en beoefenaars van psychotherapie zonder WUG-titel. Coaches, counselors en consulenten (behalve de psychologisch consulenten) werden als beroepsgroep niet weerhouden door VIVEL en AZG.

BWP, VVO, VVKP en BPC verlenen hun medewerking aan de vaccinatie van professionals "mentaal welzijn", en ook de vrijwillige "liaison officers" voor deze beroepsgroepen (zie onder), zijn allen lid van één van deze verenigingen. Echter: lidmaatschap van beroepsverenigingen is niet vereist om in aanmerking te komen voor een vaccin. Wij zijn onze vrijwilligers daarom extra dankbaar voor hun engagement.

Ik welke eerstelijnszone werk ik?

Weet je niet in welke eerstelijnszone je werkt? De eerstelijnszone van je werkadres kan je hier opzoeken.

Help, ik kreeg nog geen uitnodiging.

Kreeg je nog geen uitnodiging? Vanaf 25 februari kan je hier opzoeken of je een uitnodiging mag verwachten. Indien je vast stelt dat je niet in aanmerking komt voor een uitnodiging, kan je bij de vrijwillige "liaison officer" van jouw eerstelijnszone terecht om er alsnog één aan te vragen. We ontwikkelden daartoe een formulier dat je kan gebruiken NADAT je eerst zelf de lijst gecontroleerd hebt.

Let op: je liaison kan na 17 maart geen aanvragen meer doorgeven. Gelieve dus je aanvraag zo snel mogelijk in orde te brengen (nadat je eerst zelf de lijst gecontroleerd hebt). Wij hopen op jouw begrip indien je liaison een laattijdige aanvraag niet meer tijdig verwerkt krijgt ...

Ik heb deze pagina en de FAQ helemaal nagelezen, maar ik heb nog vragen.

In elke van de 60 eerste lijns-zones hebben vrijwilligers zich als "liaison officer" ter beschikking gesteld om je vragen te beantwoorden, voor zover deze niet reeds op de FAQ pagina beantwoord worden. Zoek hier de vrijwillige liaison officer van de eerstelijnszone waar je werkt.

  • Artsen-specialisten contacteren de liaison specialist 1e lijn;

  • Klinisch psychologen contacteren de liaison klinische psychologie;

  • Orthopedagogen met therapeutisch contact, contacteren de liaison mentaal welzijn;

  • Psychologisch consulenten contacteren de liaison mentaal welzijn;

  • Beoefenaars van de psychotherapie zonder WUG-titel contacteren de liaison mentaal welzijn.

Gelieve eerst de FAQ pagina helemaal door te nemen en ook de pagina waarop je je nu bevindt eerst helemaal door te lezen, vooraleer je één van deze vrijwilligers contacteert.