Contactonderzoek

Advies aan psychotherapeuten

22 mei 2020

Sinds kort is het zogenaamde contactonderzoek (contact tracing) van start gegaan. Mensen die positief testen op COVID19 of waarvan de huisarts vermoedt dat er sprake is van besmetting, worden gecontacteerd door een overheidsmedewerker. Hierbij zal men vragen stellen over de mensen waarmee men fysiek contact had de laatste 14 dagen. Deze procedure betreft ook de contacten op professioneel vlak, maar wat met het beroepsgeheim? De psychologencommissie en een juridisch advies verkregen door de BVRGS tonen ons een elegante manier om beroepsgeheim te laten samen gaan met medewerking aan contactonderzoek. Dit houdt in dat, indien een psychotherapeut gecontacteerd wordt door een overheidsmedewerker, hij/zij zich houdt aan het beroepsgeheim, maar wel aangeeft dat hij of zij zelf cliënten zal verwittigen over het mogelijke besmettingsgevaar en dit dan ook doet. De psychotherapeut kan aan de contactonderzoeker het dossiernummer vragen en dit dan doorgeven aan zijn/haar cliënten. De cliënt kan dit dossiernummer gebruiken bij contact name met diens huisarts of met contactonderzoek. Aangezien dit een alternatieve manier is om in het kader van de algemene volksgezondheid te handelen, zien wij geen reden om het beroepsgeheim te verbreken en heeft deze procedure onze voorkeur.

Praktische procedure

  • Indien u gecontacteerd wordt door een contactonderzoeker, vraagt u het dossier- of referentienummer.
  • U belt zelf uw cliënten op en vertelt dat u vanwege het beroepsgeheim geen namen mag doorgeven.
  • U geeft zelf het referentienummer door aan uw cliënten en adviseert hen om hun huisarts te contacteren, die dit referentienummer verder kan gebruiken
  • Op deze manier neemt u als psychotherapeut uw verantwoordelijkheid op ten aanzien van uw cliënt (bescherming van de privacy), en ten aanzien van de volksgezondheid (doorgeven referentienummer en doorverwijzen naar huisarts).

Psychologen en artsen, gelieve ook kennis nemen van de adviezen van de Psychologencommissie en de Orde der artsen.