Beeldbellen

Een ambulante consultatie in je praktijk organiseren? Volg deze procedure.

Het overwinnen van hindernissen tot beeldbellen

De federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen geeft richtlijnen voor zorg op afstand. Het KCE publiceerde richtlijnen voor videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening.

We adviseren onze leden om hun intervisiegroepen in deze periode online te continueren en daar best practices met elkaar te delen. Online werken nodigt ons uit om creatief te zijn en het uitwisselen van ideeën kan verrijkend zijn.

Daarnaast werd in ons vakgebied al heel wat expertise opgebouwd die nu toegankelijk gemaakt wordt. Wie overweegt om te beeldbellen of hier sinds kort mee werkt, adviseren we om zich bij te scholen.

Werkgroep Alternatieven voor F2F contacten: Ellen Excelmans (VVGT), Mieke Autrique (VVGT), Frederic Blancke (BVRGS) en Björn Decoster (BVRGS), 26 maart 2020; Update 25 juni 2020

Nederlandstalige webinars voor psychotherapeuten

Door de Covid-19-Crisis zijn er in ons hulpverleningslandschap heel wat vragen ontstaan over online werken. Daarom organiseerde Ehealth specialists een gratis webinar (veilig, vanuit hun eigen ‘kot’), dat door meer dan 2000 hulpverleners uit Nederland en België gevolgd werd. Tom Van Daele maakte deel uit van het panel. Ons hoedje af voor Ehealth specialists, om op zulke korte tijd zoveel hulpverleners bij elkaar te brengen. Verbondenheid door online werken!

Tijdens het webinar werden 7 mythes over online ontkracht: Is online hulpverlening evidence-based? Kan je een therapeutische relatie opbouwen? Is het mogelijk om op die manier aan de slag te gaan met groepstherapie, traumatherapie of complexe problematieken? En zijn mensen wel gemotiveerd? Kan medicamenteuze behandeling/opvolging online? We leerden dat er heel veel mogelijk is en het enthousiasme van de sprekers werkte aanstekelijk.

“We leerden dat er heel veel mogelijk is en het enthousiasme van de sprekers werkte aanstekelijk.”

Ook de voordelen van online werken werden besproken. Omdat patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving verblijven tijdens het gesprek, hebben ze meer controle (de laptop dichtklappen, kan altijd), maar zijn ze ook meer ontspannen waardoor er een groter mentaliserend en probleemoplossend vermogen is. Gesprekken worden vaak wat persoonlijker. Exposure kan in vivo en intensievere hulpverlening is praktisch beter haalbaar. En tot slot, nu ook heel belangrijk, het kan helemaal zonder besmettingsgevaar!

Wie nog wat twijfelachtig staat tegenover online hulpverlening, raden we zeker aan om de webinar van eHealth specialists te volgen (eerstvolgende 30 maart om 16u). Ehealth biedt ook een spoedcursus aan van een ganse dag over online werken. Daarnaast organiseren ze voor een eerlijke prijs, waarvan een deel geschonken wordt aan onderzoek omtrent het coronavirus, ook 10 masterclasses! Deze lopen van 25 maart tot 8 april en zijn ook tot twee weken nadien nog te bekijken.

Hoe kies je een goede tool?

Onderstaand overzicht geeft de kenmerken van een aantal tools die door ons getest zijn. De keuze hangt af wat je benodigde functionaliteiten. Onze voorkeur gaat uit naar webcamconsult. Je kan de tool 1 maand gratis uitproberen. Daarna bedraagt de kost 14,95 euro/maand. De werkgroep onderhandelt een groepskorting voor BWP-leden. Geïnteresseerden kunnen zich hier bekend maken.

* Voor Advelox werd een gratis proefperiode van 6 maanden onderhandeld voor BWP-leden. Deze wordt eerstdaags verwerkt op hun registratiepagina.

Informatieveiligheid

Inbreuken op de GDPR kunnen in principe zwaar beboet worden. Good practice is om te werken met een geïnformeerde toestemming die bewaard wordt in het patiëntendossier: welke tool wordt gebruikt, welke informatie wordt bewaard met welk doeleinde, welke maatregelen worden genomen om de privacy te vrijwaren, het uitdrukkelijk verbod om de sessie op te nemen, enz. Je kan daarvoor dit model gebruiken. Laat je cliënten bij het maken van een afspraak akkoord gaan met de informed consent.

Handtekenen en inscannen/fotograferen van dit document is voor vele cliënten te omslachtig of onmogelijk. Wie een website heeft kan een eigen versie van het model online plaatsen en zo mogelijk een akkoord knop laten plaatsen onderaan de voorwaarden. Je kan cliënten ook jouw versie van het document als link of in bijlage bezorgen, zodat ze eenvoudig per mail een bevestiging kunnen sturen: “Hierbij verklaar ik de overeenkomst gelezen en goedgekeurd". De mail print je af en bewaar je in je dossier.

Tip: Werk met een ‘wachtruimte’: dit laat je toe om de identiteit van de deelnemers te controleren vooraleer je hen toegang geeft tot de meeting. Zonder wachtruimte riskeer je dat een andere cliënt je gesprek binnenkomt. Om die reden adviseren we gebruikers van Whereby om voor iedere cliënt een aparte 'room' te maken.

Zoom?

De laatste weken ligt de gratis versie van Zoom onder vuur. Er zijn problemen geweest met de privacy settings van deze populaire app. Zoom werkt hard om de gebreken op te lossen. Veel kan je echter opvangen door je settings zo veilig mogelijk op te zetten. We raden ook aan om te opteren voor de betalende versie, bij voorkeur Zoom for Healthcare. Zo is je zoom-tijd meteen uitgebreid tot 24 uur.

Wat zijn deze veiligheidsmaatregelen? Surf hiervoor naar je 'account settings' binnen 'account management:'

  • Gebruik een paswoord voor je Zoom meetings; sinds dit weekend is dit een standaardinstelling geworden. We raden je aan om deze instelling niet uit te schakelen.
  • Werk met een ‘wachtruimte’: dit laat je toe om de identiteit van de deelnemers te controleren vooraleer je hen toegang geeft tot de meeting. Ook deze instelling is dit weekend standaard geworden. Zonder wachtruimte riskeer je dat een andere cliënt je gesprek binnenkomt.
  • De in-file transfer functie is verdwenen: Zoom heeft deze feature verwijderd omdat via deze weg bij windows-gebruikers een groot lek was geslagen in de beveiliging.
  • Zet de co-host functie uit.
  • Zorg ervoor dat alleen de host het scherm kan delen.
  • Zet de Recording functie uit; zeker de Cloud Recording is onveilig. Als je een deel van de sessie wil opnemen, vraag dan de cliënt om zijn smartphone te gebruiken en wijzig achteraf de naam van het bestand.

Meer info vind je hier: https://www.hkcert.org/my_url/en/blog/20040201

Meer informatie

  • De federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen geeft richtlijnen voor zorg op afstand.
  • Onderzoek naar het gebruik van online tools in de GGZ
  • Tips om de kwaliteit van het beeldbellen te verbeteren