COVID-19

Als professionelen in de zorg ondervinden we dagelijks aan den lijve de economische, sociale, psychische en fysieke bedreigingen waarmee deze crisis gepaard gaat. Afhankelijk van je werkcontext voel je je beter beschermd tegen één of meer van deze dreigingen. Daarnaast staat de hele bevolking onder psychische druk.

Wij adviseren onze leden om blijvend in te zetten op intervisie, ook wanneer je minder of geen cliënten ziet. We hebben elkaars inzichten en steun nodig nu, meer dan ooit ...

Meer informatie en tips volgt regelmatig op onze site. Een task force van 25 leden werkt aan documentatie, tools, getuigenissen en communicatie met onze lid-verenigingen, pers en overheid.

Informatie en richtlijnen voor GGZ beroepen

De federale en gewestelijke overheden voorzien informatie en updates voor de algemene bevolking, voor ziekenhuizen, labo's en voor gezondheidsprofessionals, waaronder ook een procedure voor consultaties in een privé praktijk. De Vlaamse overheid onderhoudt nog bijkomende richtlijnen voor gezondheidsprofessionals en de door Vlaanderen erkende zorgorganisaties, waaronder ambulante voorzieningen.

De federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen geeft richtlijnen voor zorg op afstand.

De psychologencommissie en VVKP werken in overleg met de overheid aan aanbevelingen voor zelfstandig werkende psychologen, maar hun aanbevelingen zijn ook voor andere hulpverleners relevant. Psychiaters vinden voor hen specifieke informatie gebundeld op de site van VVP (zoekterm 'corona').

Als aanvulling op de actuele overzichten van alle economische maatregelen door ITAA en Unizo hield Sonja Delbeecke tot juni 2020 ook een specifiek overzicht voor zelfstandige hulpverleners.

Over liefde voor ons vak, liefde voor de mens en de wereld, in tijden van Corona

Gebruik wat je kan gebruiken als psychotherapeut om contact te houden met cliënten/patiënten, dat primeert boven ingewikkelde bedenkingen over GDPR e.d.

In de VS is wetgeving ter zake al versoepeld, wij verwachten hetzelfde voor België. Volgende week zouden we hierover officieel bericht krijgen van onze overheid. Wij houden u hiervan op de hoogte. (26/03/2020)

Het corona virus zorgt voor angst in het individu, in relaties en gezinnen, in organisaties, in de maatschappij en in de wereld. In deze angstige tijden is er meer dan ooit nood aan psychotherapie voor onze cliënten, voor de maatschappij en de overheid. Na overleg in de raad van bestuur en intercollegiale toetsing binnen verschillende werkomgevingen zetten wij hieronder een aantal adviezen en principes op een rijtje.

In tijden van nood wees toegankelijk als expert, hanteer uw weerstand en ontdek nieuwe horizonten!

  • In deze tijden van ernstige dreiging door het coronavirus stellen wij zorg en gezondheid voor iedereen centraal. Wij willen als psychotherapeuten maximaal meewerken aan het indijken van de verspreiding van het virus. We willen aldus meewerken aan het voorkomen van capaciteitstekort in de ziekenhuizen en ‘over’druk op huisartsenpraktijken en spoeddiensten.

  • Als psychotherapeuten zien wij altijd de mens. De mens en zijn lotgevallen. De mens achter de diagnose, het virus, de besmetting…wij stellen zorgcontinuïteit voor de mens en zijn context centraal.

  • Wij continueren onze psychotherapeutische praktijkvoering en dragen daarbij zorg voor veiligheid: voor de cliënt/patiënt, voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving en voor onszelf en onze naasten. De modaliteit en/of methodieken in de behandelingsplannen passen we aan, rekening houdend met de huidige crisissituatie waarin ons land zich bevindt en afgestemd op de mogelijkheden en de cultuur van de context van de cliënt.

  • We zetten maximaal in op psychotherapie online. En we gebruiken hierbij de tools die toegankelijk zijn voor onze cliënten.

  • We handelen ten allen tijden volgens de principes van onze deontologie, wetenschappelijke inzichten en theoretische kaders. Zorgcontinuïteit bieden primeert in deze tijden op ingewikkelde discussies inzake wetgeving met betrekking tot de veiligheid van online tools. We laten ons niet verlammen door angst om ‘in de fout’ te gaan door een niet door een of andere instantie goedgekeurde tool te gebruiken, als dit betekent dat er dan geen zorgcontinuïteit meer mogelijk is. In de VS heeft men de wetgeving hierover reeds versoepeld, wij kijken uit naar een beslissing ter zake van onze overheid, die we volgende week verwachten. Ondertussen laten wij onze cliënten echter niet in de kou staan: we act ‘as if’.

  • Psychotherapeutische sessies online verlopen volgens het gebruikelijk kader waarin afspraken mbt duur, intensiteit en prijs gehandhaafd blijven. We leggen de nodige creativiteit aan de dag om om te gaan met de uitdagingen die deze nieuwe manier van werken met zich meebrengt.

  • See you online!

Meer informatie:

  • Info en goede praktijken kunt u delen met alle psychotherapeuten via onze pagina op LinkedIn.

  • Meer informatie en tips worden in de komende dagen op onze site gepost. Een task force van 25 leden bereidt achter de schermen bruikbare documentatie, tools en interventies voor.

  • Deontologische vragen kunt u stellen bij voorzitter@bwpsychotherapie.be. U zal dan gecontacteerd worden door een van onze bestuursleden.